За връзка с Фирма "СТАЛИД" EООД

Управител:    инж. Станислав Бешков     -  0887 423 757

Конструктор: инж. Тихомир Костадинов  -  0877 115 705

стационарен тел. 068 604 743

тел/факс 068 600 743