КОРА 20 к-я за стъкло

КОРА  20 к-я за стъкло
Модел: КОРА 20 к-я за стъкло

Сдвоена конструкция за маса с конирани крака за стъклен плот