КОРА 40 к-я

КОРА  40 к-я
Модел: КОРА 40 к-я

Консткрукция за маса с конирани крака