М 500 к-я

М  500 к-я
Модел: М 500 к-я

Консктрукция за маса