Код на процедура BG16RFOP002-2.073

Код на процедура  BG16RFOP002-2.073
Модел: Код на процедура BG16RFOP002-2.073

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19. Преодоляване недостига на средства, настъпили в резултат на епидемичният врив от COVID 19.