Подкрепа на малки предприятия 2021/2022 г.

Подкрепа на малки предприятия 2021/2022 г.
Модел: Подкрепа на малки предприятия 11/2021

Финансиран по Договор BG16RFOP002-2.089-2053-C01 по Проект " Подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"